Династичната линия на Крия Йога в България

Програма

В момента няма планирани събития в България.
Програмата за други страни можете да намерите на официалния сайт
Kriya Yoga Lahiri (www.kriyayogalahiri.com)