Послание 497

Послание 497

Париж, 10 октомври 2023 г.

Брахма-Вишну-Махешвара и Хата-Раджа-Лая йога

Това красиво Послание е написано от един много напреднал ученик Криябан.

Хата йога – процесът Брахма

Според закона на Нютон за движението се изисква сила (енергия), за да се спре това, което е в движение и да се задвижи това, което е в застой. В неодушевения свят, който включва камъни, дървета и др., енергията е само във физическа форма, докато в одушевения – животни, птици, хора – енергията се проявява както във физическа, така и в абстрактна форма.

Еднообразната рутина на ежедневния живот е всъщност един умствен затвор. Човек е активен в рамките на този затвор в преследване на желанията на душата за повече удоволствия от всякакъв вид. Да се спре непрекъснатото неспокойно действие на този „аз“ е най-трудното нещо поради неговата дълбока обусловеност. Този процес на притихване на ума води до възприятия, възникнали без намесата на ума, без неговите вреди и заблуди, и той е Хата Йога. Това не е само физическа фитнес програма, която се изпълнява за цялото тяло.

Йога е едно пътуване на Атити-Сакши-Самапти Бхава. Това пътуване не може да започне, докато човек е все така обсебен от светските привързаности. За да се постигне едно прекъсване на движението на „аз“-а, той трябва да притежава първо енергия на разбиране, а също и енергия на физическото тяло.

За да разбере себето, човек започва своето пътуване навътре само след като е спрял движението навън с помощта на Хата. Да изоставиш ежедневните дейности на живота и да присъстваш на програма за посвещение за 3 или 5 дни, това е признак за Хата процес. По време на посвещението Гуру казва, че да останеш в усамотение за известно време, е началото на духовния процес. И така, като пренебрегнеш центробежните сили на материалните влечения, и застанеш в „Асана“, за да изпълняваш Крии – това не е нищо друго освен един Хата процес.

По време на посвещението Гуру дава нов живот на ученика като докосва различните чакри в тялото му, а също така го пробужда за дейностите на разделното съзнание – „аз“, и за това, как това „аз“ винаги се самопродължава. В това Крия-раждане ученикът се учи как да съществува в състояние на свободно от разделение, безизборно осъзнаване; учи се на изкуството на живот в „Сегашния момент“, т.е. живот от момент към момент, а не в миналото и бъдещето; живот в „това, което е“, а не бягство в „това, което трябва да бъде“.

Раждането е същността на процеса Брахма. В момента, когато се случва Крия-раждане, Гуру е самото превъплъщение на Брахма. По същия начин Хата е основата за раждане на живота в Йога и е Брахма.

Следователно, да се пренебрегне движението навън, т.е. „процеса Дхара“ и да започне движение навътре, т.е. „процесът Радха“, е проявлението на Брахма.

Раджа Йога – процес Вишну

Регулиране на ума чрез вдишване и издишване е Раджа Йога. Това е Вишну процес, който подхранва както тялото, така и енергията на разбиране. С помощта на пранаяма животворният въздух (кислородът) достига до всяка клетка на тялото и я подхранва. Практикуването на Крия Пранаяма, което е специално дишане с едновременно движение на съзнанието по оста на гръбначния стълб – това е процес на засилване на енергията на разбиране и появата на свободно от разделение съзнание. То ни позволява моментни състояния на свобода от ума (Нирмана) от време на време.

Лая Йога – процес Махешвар

Лая Йога е Самапти Бхава. Разтваряне на всички конфликти, без влизане в капана на създаване на противоположности, т.е. състояние Адвайта, това е Самапти Бхава.

Лая Йога е въплъщение на Махешвара. Махешвара е много дълбок. В него изчезват всички двойнствености – било то разликата между мъж и жена, одушевено и неодушевено, птици и животни, желано и нежелано, опитност и невинност, раждане и смърт и т.н. Махешвара е Адийогин, който винаги е в Самадхи, установен в енергията на спокойствието, в Лая. Махешвара като Натарадж, който танцува под звуците на (барабана) дамру, е символ на Адвайта между танцуващия и танца.

Гуру е въплътената форма на този Самапти Бхава, процесът Адвайта. Точно, както малкото лъвче по един естествен начин започва да издава силен рев след като е чуло рева на възрастния лъв, по същия начин директното възприятие на Адвайта, което се случва при Гуру процеса, е достъпно и при процеса на ученичеството.

Така Гуру е символът на Брахма, Вишну и Махешвара за ученика, тъй като свещеният Гуру процес протича от тялото на Гуру. Енергията на Брахма, Вишну и Махешвара не е нищо друго освен три различни форми на Живот, Божественост, Брахман. Оттам и Гуру процесът се нарича също Брахман или Парабрахман.

Тази мъдрост е изречена от Кабир, великия светец на Варанаси като:

Гуру Говинд доу Кхаде каке лагу паай,

Балихари Гуру аапане Говинд дийо батаай.

Кабир казва, че Гуру и Бог, и двамата, са пред мен. Кого да поздравя първо? Тогава той казва,че единствено благодарение на милостта на Гуру аз успявам да видя Бог, така че ще поздравя първо Гуру.

В Упанишадите това е казано така:

ГурурБрахма ГурурВишну ГурурдевоМахешвара,

Гурур сакшат ПарамБрахма,

Тасмай Шригураве Намах.

Това означава- Гуру е Брахма, Гуру е Вишну, Гуру е Махешвара и Гуру също е въплъщение и на Парам Брахма. Прекланям се пред Гуру.

Джай Гуру! Джай Гуру! Джай Гуру!

Comments are closed.