Послание 496

Послание 496

Париж, 12 септември 2023 г.

Това чудесно Послание е написано от двама изключителни възрастни ученика с прекрасна енергия на блажено разбиране.

Творчество и глупост

1. В разговорния език творчество означава рисуване на картини, писане на стихове и т.н. Всъщност да бъдеш творец не значи само да рисуваш картини или да пишеш стихове. И със сигурност не е способността да изразиш една идея от сферата на познатото по един привлекателен начин.

Творчеството се случва, когато няма конфликт, няма борба и няма усилие, защото усилието е разсейване. То се случва спонтанно в едно състояние на пълна Радост и пълна Тишина. Творчеството процъфтява от празнотата. То е състояние, в което отсъстват „аз-а”, ума, миналото. Може би в такова състояние махарши Ведавяса е изпял „Бхагават Гита“; махарши Патанджали е написал „Йога Сутра“; древни индийски мъдреци са казали: „Ахам Брахмаасми“; Лахири Махасая е изпял: „Шуниер сатхе кола кули“; поетът-мъдрец Тагор е написал и изпял своите вдъхновени духовни стихове.

Това творчество не е нито проява на талант, нито се нуждае от някаква външна изява. То е състояние на съществуване. Изисква се огромна вътрешна енергия на разбиране, за да се види „това, което е“, т.е. да се разбере целия процес на мисли и чувства на човека. Единствено това може да доведе до мир, щастие и творчество в живота. А Крия Йога е науката за вътрешното съществуване, която помага да се натрупа енергията, с която да се види „това, което е“.

2. Ние живеем в два свята – света на природата и света, създаден от хората. Природният свят се състои от Слънцето, Луната, звездите, планините, реките, джунглите, различна флора и фауна и човешки същества, както и небето, въздуха, огъня, водата и земята. Светът, създаден от хората е от два вида – създаден от ума и създаден с ръцете на хората. Езиците, математиката, изкуството, музиката, ритуалите, парите и банковата система, и др., са символичен свят, създаден от човешкия ум и интелект. Има също и свят на нещата, изработени с ръце, такива като мебели, дрехи, къщи и т.н.

Виждаме, че без този символичен свят ние не сме по-различни от животните. Не би имало литература, научни изследвания и развитие без символичния свят, създаден от човека. Знанието обаче, не познанието, се изразява чрез символи и е в голяма степен пречка за мъдростта, за виждането на себето от момент към момент.

И така, каква е нашата връзка между себето и природния свят и между себето и символичния свят, нещата около нас и идеите в нас?

Да разбереш себе си, е да видиш мислите си от момент на момент в огледалото на взаимоотношенията, а това са взаимоотношения с природния свят, със символичния и материалния свят, с нещата, както и с идеите. Липсата на правилни взаимоотношения е това, което води до конфликти и нещастия в живота.

Няма по-голяма Глупост от това да оценяваш по-високо нещата, създадени от ума или ръцете (на човек), отколкото нещата от природата. Да оценяваш повече мебел, изработена от дърво, отколкото самото дърво, бивника на слон, отколкото самия слон, е висша степен на глупост.

Ако ценяхме нашите взаимоотношения с природата, щеше да има равенство сред хората, уважение към всичко и почитане на Живота. Но човек е забравил законите на природата и е започнал да цени повече собствеността и социалния статус повече от самия Живот. Цялото му нещастие е последствие на това, да е антиприроден и глупав.

„Свадхая“, т.е. познаването на себето без дихотомията/разделението (на познаващ и познато) е блаженството на свободата от глупостта.

Джай Творчество!

Джай Крия Йога!

Comments are closed.