Послание 488

Послание 488

Джамшедпур, 9 юни 2023 г

Религията срещу Духовността

1) Религиите са много.

Духовността е една.

2) Религията е измислен от човека набор от догматични правила, ритуали и системи от вярвания, предназначени да бъдат следвани.

Духовността е един естествен начин на Живот, в който, за да процъфти човек в Истината, всичко създадено от него се поставя под съмнение.

3) Религията те забавлява и приспива с мъртви концепции и заключения.

Духовността събужда твоя дух да се интересува, разпитва и знае чрез и за себе си.

4) Религията е за тези, които са винаги зависими от някого, който да им казва какво да правят и винаги да ги наставлява.

Духовността е за онези независими и смели хора, които се водят от своите прозрения.

5) Религията процъфтява от страха и алчността.

Духовният живот се ражда от свободата и милостта.

6) Религията се основава на идеите за БОГ.

Духовност е да си достъпен за Божествеността в ежедневния си живот.

7) Религията не обича да бъде предизвиквана или подлагана на въпроси.

Същността на Духовността е в това, човек да задава задълбочени въпроси, които да разрушат всички обусловени мисли, изникващи от психологическата структура на човек – т.е. ума и да процъфти той в собствената си независимост.

8) Религията разделя човечеството под много претексти.

Духовността провокира човек да се пробуди, за да види единството на Живота във всичките му форми.

9) Религията винаги изисква твоята безрезервна вяра в някакъв авторитет.

Духовността иска да се довериш и да си в състояние на вечно задаващ въпроси, да се събудиш чрез и за себе си.

10) Религията изисква да се следва свещена книга или свещеник, или гуру.

Духовността освобождава човек от всички концепции, за да процъфти в своето собствено знаене.

11) Религията се храни от страх и алчност, наказание и награда.

Духовността се уповава на доверие и отдаване, свобода и състрадание.

12) Религията се основава на мъртви мисли.

Духовността процъфтява чрез Вечно Нови Прозрения.

13) Религията подхранва и увеличава егото.

Духовността разрушава егото и извисява ума, за да се докосне до вътрешния Живот.

14) Религията казва „отречи се от света“ за да достигнеш ‘Бог‘ като се основава на своята специфична система от вярвания.

Духовността ни подтиква да живеем в този свят изцяло с отношение на гост (Атити Бхава), тъй като знае, че всичко тук е божествено.

15) Религията ни изпълва с мечти за слава и рай в някакви далечни небеса.

Духовността ни приканва да се пробудим за възможността да направим тази земя рай, тук и сега.

16) Всички религии са основани на Времето – минало и бъдеще.

Духовността е израз на безвременното присъствие на Живота – Вечност.

17) Религията проповядва идеята за безкрайност във времето, основано на нейните вярвания и идеи за рай, следващ живот, задгобен живот и т.н.

Духовността е безсмъртна, тъй като се основава на вечното съществуване на Един Вечен Живот във всичко

18) Религиите се основават на награди и наказание, минал живот и следващ живот след Смъртта, контролирани от „БОГ“, в едно несъществуващо далечно бъдеще.

Духовността ни пробужда за божественото вътре в нас и ни ангажира напълно с живота, като изправя всеки от нас пред различни предизвикателства в ежедневния живот, за да открием красотата на Живота, тук и сега, независимо от тленността на човешкото тяло.

19) Религията казва, че хората са подчинени на Бог и трябва да преминат през духовни преживявания, за да познаят божественото и да достигнат Бог или Божието царство, по-късно.

Духовността ни пробужда, за да видим вечно божестения Вечен Интелигентен Живот, изразен чрез нас във всички форми наоколо, незабавно.

20) Религията се основава на собствените, повтарящи се реакции на обусловената памет и културни вложения на човек, който гние в Пратикрия.

Духовността се основава на вечно новите отговори на момента от собствента енергия на разбиране на човека, който Живее Живот в Крия.

21) Религията е процесът Дхара – центробежен и винаги насочен навън.

Духовността е Процесът Радха – центростремителен и насочен навътре – към Вечния Живот – Кришна.

22) Човек, изпълняващ религиозни ритуали, може да е или да не е духовен, но човек, който живее духовен живот, е вероятно най-религиозен.

Джай Духовност

Comments are closed.