Послание 490

Послание 490

Париж, 16 юли 2023 г

Безсилна ли е Истината?

Дж. Кришнамурти:

Господинът пита как така, въпреки че аз говоря вече четиридесет години, горе-долу за едно и също с различни думи и го изразявам различно, нито едно човешко същество не се е променило? Защо? Бихте ли отговорили, господине? Или това, което се казва е фалшиво и, следователно, не намира място в света; то е фалшиво и неубедително, и затова вие не му обръщате внимание; вашето лично основание, вашата лична интелигентност, вашата лична привързаност, вашата лична здрава преценка казва – „Какви глупости говорите!“. Или вие чувате какво се казва, но то няма смисъл за вас, защото другото е много по-важно.

Въпрос:

Защо трябва истината да е толкова безсилна?

Дж. Кришнамурти:

Защото истината не действа. Истината е слаба. Истината не е практична/използваема, не може да бъде организирана. Тя е като вятъра, не можеш да я хванеш, не можеш да я задържиш в юмрук и да кажеш „Хванах я“. Затова тя е изключително уязвима, безпомощна като стрък трева край пътя – можеш да я убиеш, можеш да я унищожиш. А това, което ни трябва е нещо, което да се използва за по-добър ред в обществото. И, страхувам се, тя не може да се използва – тя е като любовта, любовта никога не е безсилна. Тя е тук за теб, приемаш я или я отхвърляш.

И така, господа, проблемът не е за какво говорим четиридесет години. А проблемът е: Как човек, който слуша четиридесет години с празно сърце, без една сълза в очите, който вижда всичко това и не прави нищо, чието сърцето е разбито, сърцето му е празно, умът му е пълен с думи и теории, изпълнен със собственото си аз – как може той да накара сърцето си да обича отново? Това е истинският въпрос.

Джай Какво !!!

Comments are closed.