Browsed by
Month: март 2021

Послание 417

Послание 417

Послание Париж, 31 март 2021 г. Коментари върху „Неохотният фундаменталист“ на Мохсин Хамид Професор Мохсин Хамид е заемал висок академичен пост в американски и пакистански университети. Неговата книга – великолепен продукт на един забележителен интелектуалец, с висок стил и чудесни изразни средства, държи читателя като омагьосан и изпълнен възхищение от изключителната литературна изразност и повествование. Проф. Хамид е мюсюлманин, принадлежащ към фанатична общност, чиито членове смятат за „свещено“ да убиват „куфири“ (не мюсюлмани) с цел да бъдат приети лично от…

Read More Read More

Послание 416

Послание 416

Послание Париж, 23 март 2021 г. Резюме на книгата „Гуру Рамана“ от Оксфордския учен С. С. Коен, блажено живял с него и записвал чудните събития, които са се случвали около Святия хълм „Арунанчал“ ,чрез Съществото на Гуру Рамана Махариши. Той е бил наричан с уважение „Бхагаван“ (Бож Книгата съдържа 3 части: Част I : Впечатленията на С.С.Коен за Махариши, влиянието на Махариши върху неговите ученици и посетители, характерните условия в Ашрама. Част II : Отговорите на Махариши на въпроси, задавани…

Read More Read More

Послание 415

Послание 415

Послание Париж, 13 март 2021 г. Резюме на книгата за Майката – мъдрец Ананда Мой (Радостно съществуване в естествено състояние, където разделното съзнание или ума, безусилно са се разтворили в Божественото осъзнаване или „не-ум“) от Свами Шиванандаджи, написана на езика хинди. 1.Майката мъдрец (накратко – „Maa“) е родена на 30 април 1896 г. Тя е била омъжена на 13 години. 2.Тя си е повтаряла свещения звук (Мантра), за да го чуе и разкрие в себе си. Така тя е била…

Read More Read More

Послание 414

Послание 414

Послание Париж, 5 март 2021г. Резюме на „Спанда Карикас“( „Spanda-Karikas“) от добре познатия виден учен, покойния д-р Джайдева Сингх (1893-1986). Той е бил отличен експерт в много области като музикология, философия и санскрит. Правителството на Индия пре 1. Спанда (Spanda) е Същинската Природа на феномена Шива-живот във Вселената във всеки един аспект. 2. Точно както баняново дърво съществува като потенциал в семето, така и Вселената е присъща на Шива-Спанда с всичкия си динамизъм. 3. Йога означава осъществяването на възприятието на…

Read More Read More

Послание 413

Послание 413

Послание Париж, четвъртък 4 Март 2021г. По повод церемонията „Рудра бхишек ( Rudrabшишек)“ в свещения храм „Сатиялок“ във Варанаси (Индия) през благоприятната нощ ШИВА-РАТРИ: четвъртък, 11 март 2021 г. I. Резюме на Шива Сутрите от Джайдев Сингх : Върховния йога на свободно от разделение съзнание или състояние на безазност. 1 . Събуденост – осъзнатост на тишината между две мисли (Unmana) е проявлението (Unmesha) на божествеността в хората. Тогава сетивните възприятия се случват в блаженство, без намесата на „психиката-аз“; и по…

Read More Read More

Послание 412

Послание 412

Послание Париж 1 март 2021 г. Резюме на книгата, озаглавена „Ащавакра Гита“, написана от Свами Чинмаянанда — почитаемия Учен – Учител – Йога – древен Санняси. Цялото проникващо пространство е както вътре, така и извън делвата. Божественото е живота, както в тялото, така и извън тялото, навсякъде, като всепроникващия Шива с Тризъбеца (Тризула), представляващ три измерения на Божественото: Сътворение, Поддържане и Разрушение. Възприемането на Божествения Аз във всички същества и на всички същества в Божествения Аз е проявата на Свещеността,…

Read More Read More