Browsed by
Month: май 2016

Послание 319

Послание 319

Послание Париж, Франция, 30 май 2016 г. Десет признака за „Не-аз” в Божествената Мелодия (Бхагават Гита) 1. Гнянагни Дагдха Кармаанам, Тамааху Пандитам Будха Можем да кажем, че човек се е пробудил за измерението на мъдростта, свободно от зловредните дейности на ума, когато мрежата от неговите/нейните обусловености и привързаности към взетите назаем умствени начинания напълно изгорят в огъня на Свободното от Разделение Съзнание. 2. Карманйябхи Прабриттопи, Наиба Кинчит Кароти Ша. Действието (чрез извършител) напълно изчезва, егото е елиминирано, за да остане…

Read More Read More

Послание 318

Послание 318

Послание Париж, четвъртък, Гурувар, 26 май 2016 г. Изложение от Гопи Менон, използващ опита си на технически експерт Може би Хармонията с Универсалната Енергия може да бъде представена накратко чрез трите Енергии. 1. Енергия на Разбирането 2. Енергия на Равновесието 3. Енергия на Отдаването Разгледайте следното: Всички те са взаимосвързани. По някакъв начин те са еднакви. Отсъствието на която и да е от тези енергии, е отсъствие на всичките. Корените на всички са в отсъствието на разделение между мислителя и…

Read More Read More

Послание 317

Послание 317

Послание Париж, Франция, 16 май 2016 г. Един скъп и отдаден ученик от Америка споделя своя Свадхая. Той също така споделя едно откровение на известния астрофизик Карл Сейган, което може би е ускорило Свадхаята. Това откровение и Свадхая представляват Послание 317. Карл Сейган Бледа Синя Точка: Едно Видение в Космоса за Бъдещето на Човечеството „Погледни още веднъж тази точка. Това е тук. Това е домът. Това сме ние. На нея всеки, когото обичаш, когото познаваш, всеки за когото си чувал,…

Read More Read More