Browsed by
Month: ноември 2015

Послание 313

Послание 313

Послание Бомон, Ардеш, Южна Франция, 30 ноември, 2015 г. Върху Петте Фини Движения на Енергията (Панча Праан-Вааю) По правило казваме, и това обикновено се разбира от всички, че практикуването на Пранаяма води до равновесие в дишането, което предизвиква равновесие на ума; практикуването на Нави Крия намалява замърсяванията в тялото, натрупани от страховете, а практикуването на Маха Мудра разтваря замърсяванията, предизвикани от удоволствията. Разбирането според Бхагават Гита и според Санкхя възприятията на Мъдреца Капилачария е, че ние сме достъпни до пет…

Read More Read More

Послание 312

Послание 312

Послание Бомон, Ардеш, Южна Франция, 27 ноември, 2015 г., (Раас Пурнима) Върху „Благосъстоянието” Някои думи са толкова красиви и толкова дълбоки, но ние не ги оценяваме, защото не вникваме отвъд тяхното привидно значение. Например думата „благосъстояние” (бел. пр. – няма точен превод на ʻwell-beingʼ, точният превод би бил „благосъществуване“) съдържа огромна мъдрост : „състояние“ посочва, че истинското благо е само в „същестуването“ (т.е. в това „да си“) без никаква следа на ставане. „Състоянието“ (да си ) е едно радостно съществуване…

Read More Read More

Послание 311

Послание 311

Послание Бомон, Ардеш, Южна Франция, 27 ноември, 2015 г., (Раас Пурнима) Върху Доверието в Бхагават Гита „Шраддхаван Лабхате Гйяанам Татпарей Самджатендрия, Гйяанам Лаубдхаа Параам Шантим Ачиренаадхигачхати.”Бхагават Гита, Глава IV, Стих 39 Шрадхаа обикновено се превежда като религия или вярване, но най-близкото значение е доверие. Религията и вярването принадлежат на ума, но доверието принадлежи на не-ума, на живота. Това е истината, защото не-умът е истината, животът е истината; това доверие е в измерението на най-дълбокото, отвъд вербализацията. Религията и вярването не…

Read More Read More