Browsed by
Month: юни 2014

Послание 281

Послание 281

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 21 юни 2014 г. Човешки обусловености – Шестата. Това е заключителното послание върху обусловеностите, което не означава, че сме жертва само на шест обусловености. Свободата разцъфтява, когато обусловеностите биват наблюдавани … без наблюдател! Криябаните са най-сърдечно поканени да се вгледат както в себе си така и наоколо, за да се пробудят за много други обусловености. Ако е възможно, те могат също така да напишат и послания за обусловеностите и да ги изпратят на г-н Гопи…

Read More Read More

Послание 280

Послание 280

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 20 юни 2014 г. Човешки обусловености – петата. Да пропиляваме енергия в търсене на „това, което би трябвало да бъде“ – съответно да не черпим енергия от виждането на „това, което е“ – е нашето злощастно пето обуславяне! Може ли това виждане да се случи в измерението на цялостно осъзнаване, т.е. без разделението между наблюдател и наблюдавано? Чрез тази обусловеност ние изграждаме и защитаваме всякакви видове представи за себе си и другите, прикриваме тайни мотиви…

Read More Read More

Послание 279

Послание 279

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 19 юни 2014 г. Човешки обусловености – четвъртата. Тази обусловеност кара едно нереално/фалшиво същество да изглежда реално/истинско, като отчаяно се самопродължава чрез уловки или измами, които му приписват неизменност, наричайки го „индивид“ или „душа“. Това нереално същество („аз“) възниква поради фалшивото разделяне, което се случва в мозъка между „аз“-а и съдържанието на съзнанието. Съдържанието проектира „аз“-а, а „аз“-ът умножава съдържанието. Няма Две – Адвайта! Но въвеждането на „две“ се превръща в защитен механизъм на съдържанието…

Read More Read More

Послание 278

Послание 278

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 18 юни 2014 г. Човешки Обусловености – третата. Да се търси сигурност чрез формиране на навици, може да се определи като нашата трета обусловеност. „Аз“-ът е навик – не че „аз“ имам навик или „аз“ нямам навик! Навиците помагат да избягваме да се изправим пред „това, което е“ и ни забавляват в измерението на „това, което би трябвало да е“! Навици не значи само пушене, пиене, марихуана, хашиш, дъвчене на тютюн и много други странни…

Read More Read More

Послание 277

Послание 277

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 17 юни 2014 г. Човешки обусловености – втората. Сега, нека да разгледаме и поразсъждаваме заедно върху нашата обусловеност по отношение на „Времето“ и да я наречем „втора“. Тук също трябва да имаме цялостно Осъзнаване и перспектива на интегриране/обединяване (Йога) – а не разпръснатите разпокъсани умствени начинания, които се наричат Вийога. Ние сме тежко обусловени от времето. За да изпълняваме ежедневните си задължени, ни трябва време. За да придобиваме технически знания, ни трябва време. За да…

Read More Read More

Послание 276

Послание 276

Послание Звенигород (край Москва), Русия, 16 юни 2014 г. Човешки обусловености – Първата. Нека Посланията оттук нататък да разглеждат и да се задълбочават върху различните човешки обусловености една по една. Нека, в самото началото, да видим нашата обусловеност от „Разрешаване на проблеми“. Нека да я видим в измерението на интегрираната перспектива, т.е., в измерението на свободното от разделение холистично (цялостно) осъзнаване. Това предполага виждане без наблюдател, т.е. без „аз-ност“/егоцентричност. Това също означава способност да разбираме в нашето вътрешно съществуване без…

Read More Read More