Browsed by
Month: май 2013

Послание 264

Послание 264

Послание Санкт Петербург, (Русия), 21 Май 2013г. Медитация върху Дао от www.Taoism.net, (завършено) Глава 61 Голямата държава е като долното течение на една река. Тя е точката, в която светът се слива в едно. Тя е приемащото женско начало на света. Женското винаги побеждава мъжкото със спокойствие. Използвайки спокойствието като най-ниското положение. Следователно, ако голямата държава е по -ниско от малката държава, тогава тя може да вземе малката държава. Ако малката държава е по-ниско от голямата държава, тогава тя може…

Read More Read More

Послание 263

Послание 263

Послание Санкт Петербург, Русия, 20 май 2013 Медитация върху Дао от www.Taoism.net, продължение Глава 41 Възвишеният чуе ли за Пътя(Дао), поема по него. Посредственият чуе ли за Пътя, ту тръгва по него, ту го изгубва. Низшият чуе ли за Пътя, гръмко се разсмива. Ако не се разсмиваше, това нямаше да бъде Пътят. Затова и Изначалните слова тъй казват: „Светлият Път изглежда неясен. Пътят напред е като връщане обратно. Гладкият Път е сякаш осеян с препятствия.” Висшето постигане на добродетели е…

Read More Read More

Послание 262

Послание 262

Послание Москва, 14 май 2013 г. Медитация върху Дао от www.Taoism.net Гл. 21 Появата на велика добродетел Следва единствено Дао Онова Дао, Което изглежда неуловимо и неясно Толкова неясно, така неуловимо В него има образ Толкова неуловим, така неясен, В него има съдържание Толкова дълбоко, така пълно В него има същност Нейната същина е безпределно истинска В нея има вяра От древни времена до днес Името й никога не заминава Да следи източника на всичко Как да позная природата на…

Read More Read More

Послание 261

Послание 261

Послание Moscow, 13 May 2013 Meditation on Tao from http://www.taoism.net/ Chapter 1 The Tao that can be spoken is not the eternal Tao The name that can be named is not the eternal name The nameless is the origin of Heaven and Earth The named is the mother of myriad things Thus, constantly without desire, one observes its essence Constantly with desire, one observes its manifestations These two emerge together but differ in name The unity is said to be…

Read More Read More

Послание 260

Послание 260

Послание Париж, 6 Май 2013г. Удовлетворението Това е превод от английския превод на Послание 259, което е оригинално на Хинди. Английският превод е направен от един криябан на име Камакхия Прасад. Всичките слова на Сатгуру са за благото на човешките същества, ако те бъдат слушани от човеците в състояние на отдаденост и разбиране. Но както се вижда, някои разбират тези слова твърде буквално, докато други ги приемат или отхвърлят в зависимост от това доколко съдържанието им отговаря на вече натрупаното…

Read More Read More

Послание 259

Послание 259

Послание पेरिस, 6 Май 2013 संतुष्टि (This is a message from an ardent devotee in Hindi language. Its English translation by Gopi Menon is presented as Message 260) सद्गुरु के सारे उद्बोधन कल्याणार्थ होते हैं बशते उसे समझदारी और समर्थण की र्ृष्ठभूमम र्र मानव शरीर धारण कर सके। लेककन देखने को यह ममलता है कक कोई गुरु-वाक्य के शब्दार्थ में, तो कोई उसके भावार्थ में, और कोई-कोई उसके र्रमार्थ में गोता लगाता है। कदाचित गुरु-शरीर के उद्बोधन के प्रवाह में…

Read More Read More

Послание 258

Послание 258

Послание Париж, 2 май 2013г. Диалог от криябанския процес. Спокойствието на едно езеро. В него не са хвърлени камъни. Повърхноста е спокойна. Няма вълни, няма кръгове. Спокойно ли е езерото? Да погледнем отблизо. Все още, поради лекия бриз има леко вълнение на водата. Ветрецът също спира. Сега спокойно ли е? Едни малки водни насекоми се движат по повърхността, предизвиквайки съвсем малки вълнения в някоr точки. След като насекомите се махнат има случайно вълнение от падащи във водата прашинки. Те също…

Read More Read More