Browsed by
Month: ноември 2009

Послание 179

Послание 179

Послание Езеро „Гарда”, Италия, 24 ноември 2009г. Една съвременна Упанишада панишадите са диалози между ученик и учител, интензивно споделящи енергията на Разбирането. По-долу е разказана една упанишада, която се случи наскоро. Ученик: Наскоро в тялото се случиха някои неща: 1. Тялото изпита състояние на пълно безразличие към всички състояния, включително към състоянието, в което беше. Нямаше нищо за доказване, нищо, за което да бъде убеждавано или да убеждава, никой който е повлиян и никой,който да бъде повлиян, никакво действие, никакво…

Read More Read More

Послание 178

Послание 178

Послание Париж, 14 ноември 2009г. Съкровено разбиране вместо буквално значение Няколко западни криябани попитали един индийски криябан какъв е буквалният превод на предложения в Послание177 напев за криябани? За нещастие ние се интересуваме от авторитета на „интелектуалното” начинание, не от автентичността на интелигентното разбиране! Ние просто се интересуваме от Читаврити (ума), не от Чайтаня (живота)! Буквалното значение на ‘Gurudevo Charanam’ е: „Наведи обърканата си глава до мръсните нозе на Гуру, който трябва да бъде считан за Бог!” Но в Гуру…

Read More Read More

Послание 177

Послание 177

Послание Лил (Северна Франция) 8 ноември 2009г. „Девиз” за криябани! По аналогия на: Buddham Sharanam Gachchami Sangham Sharanam Gachchami Dhammam Sharanam Gachchami за криябаните се предлага следното: Gurudevo Charanam Kriyabano Paramam Adhyatmo Smaranam Което е: Отдайте се на феномена на не-разделението във съкровенната същност. Много скъпи са криябаните, цъфтящи в енергията на Разбирането. Останете будни за съзерцанието на живата книга на себето. 1. Премини от представите към прозрението, от „това, което трябва да бъде” към „това, което е”, от фантазията…

Read More Read More