Browsed by
Month: март 2009

Послание 164

Послание 164

Послание Париж, 28 март, 2009 г. Писмо от един ученик от Сиатъл Скъпи, любим Гуруджи, По-долу представям една поема, която отразява състоянието ми: Лукавото его, умът и мисълта са едно, усилията им закриват божественото слънце. Зад всеки ъгъл в засада притаени, с порочна стръв примамват нашето съществуване. Цялата светлина, която би направила съществуването чисто и добро е спряна от мъглата на мисълта. Позволих си да зърна болката, внезапно се изпълних с облаци и дъжд. Съсредоточаването в преживяването докарва толкоз много…

Read More Read More

Послание 163

Послание 163

Послание Париж, 12 март 2009 г. Дълбокото, божествено действие на Интелигентността започва със съвършенството в недействието на „аза”(Чайтаня или Тао) Naiskarmyasiddhim Paramaam Adhigachchhati(Бхагават Гита 18/49) Свободният от противоположности, без реакции/нереакционен, нераздвоен, безконфликтен, сложилият край на /приключващ напрежението, лишен от арогантност безизборен огън на Осъзнаването (Саакши) е измерението на съвършенството в бездействието на „аза”, водещо до Върховното действие на Божествеността. Водата (суетата) при 100°С се превръща във всепроникваща пара (истинност). Мисълта никога не е свободна, нито реакцията може някога да бъде…

Read More Read More

Послание 162

Послание 162

Послание Париж, 8 март 2009 г. Големите & Мощни държави Въпреки величието си, огромните океани са разположени ниско, така че всички реки могат да се вливат в тях. И това не нарушава равновесието на океана. Въпреки този значителен приток на вода, нивото му не нараства дори с един инч. От океана непрекъснато има огромно изпарение, което образува облаци и дъждове, които отново пълнят реките. Това щедро отдаване от страна на океана, за да помага на реките няма каквито и да…

Read More Read More