Browsed by
Category: Крия Йога

Текстове свърсани с Династичната линия на Крия Йога

Що е Крия Йога

Що е Крия Йога

Крия Йога е една дълбока религиозност, която се появява от Лая (изчезване) на ума, т.е. приемане религията на „не-ума“ или новия ум, в който негативността на ума е отречена. Но, преди да се приеме тази дълбока религия (Sat-Chit-Ananda), може би си струва да се поразмишлява върху четирите вида религии на ума, тъй като трябва да тръгнем от там, където се намираме. Изживяванията са смърт за възприятия от онзи мистериозен свят, с който не можем да комуникираме и за който използваме…

Read More Read More